13. august 2018

Advokatfirmaet Morten Knoth – Ugens Virksomhed i Odense, uge 33 – 2018

Da Morten Knoth i starten af 2011 valgte at starte eget advokatfirma, var det hans vurdering, at tingene kunne gøres på en bedre og smartere måde end den på tidspunktet traditionelle adfærd i advokatvirksomheder. Morten havde indtrykket af, at man i advokatbranchen havde en gammeldags tilgang til det at drive virksomhed. Med eget advokatfirma og med en ambitiøs tilgang til advokatfaget har Morten gennem de seneste år opbygget en særdeles velfungerende og succesrig advokatvirksomhed.

Blev selvstændig i en ung alder

Da Morten Knoth valgte at starte eget advokatfirma tilbage i 2011, var han blot 32 år gammel. På trods af sin unge alder var han overbevist om, at han kunne gøre det bedre end de gamle mænd og kvinder i branchen. I dag er Morten indehaver af et erhvervsspecialiseret advokatfirma, der konstant opnår gode resultater for sine klienter.

- Jeg var faktisk kun 32 år, da jeg valgte at starte egen virksomhed. Jeg mente, at tingene i advokatbranchen kunne gøres bedre, og at vi som advokater kunne skabe mere værdi for vores klienter, hvis man kunne motivere klienterne til at tage fat i advokaten tidligt i processen. I advokatbranchen har der tidligere været en tendens til, at man ventede på, at det gik galt for derefter at kaste sig ud i store og ressourcekrævende forløb med forligsforhandlinger samt retssager og voldgiftssager.

Morten fortsætter:

- Hvis vi kunne opdrage klienterne til at involvere os tidligere, kunne vi ikke alene være med til at minimere risikoen for senere tvister. I mange tilfælde kunne vi også være med til at opfinde løsninger, som klienterne slet ikke havde overvejet. Det kræver selvsagt stor indsigt i både klientens forhold og forholdene på de markeder, som klienten opererer på. Det kræver, at man har en oprigtig interesse for sine klienter, og at man er villig til – ved nye klientrelationer – at ofre nogle timer på at sætte sig grundigt ind i de relevante forhold.

Morten beskriver videre:

- Jeg har en stor sympati for unge iværksættere, og jeg har gennem årene hjulpet et betydeligt antal med at starte egen virksomhed. Udover det banale arbejde med at stifte ét eller flere selskaber, får folk også en værdifuld rådgivning om moms, markedsføring, afsætning og bogføring med videre. Det er rådgivning, som de fleste advokater enten ikke har evner eller lysten til at rådgive om.

Sammen med sine tre ansatte specialiserer Morten Knoth sig i erhvervssager. Advokatfirmaet har stor erfaring med sager, der omhandler køb, salg og omstruktureringer af virksomheder. Derudover beskæftiger advokatfirmaet sig meget med entrepriseret, fast ejendom, kontraktrådgivning og lejeret.

Selvom man ikke bærer slips, kan man godt være en dygtig advokat

Det er Morten Knoths opfattelse, at han gennem de seneste syv år har opfyldt sit mål om at gøre tingene bedre og mindre rigide, end hvad tilfældet var hos flere advokatfirmaer tilbage i 2011.

- Siden firmaet blev grundlagt har vi forsøgt at gøre tingene lidt mindre rigide end hos de gamle og store erhvervskontorer. Dette gælder flere områder. Jeg gider eksempelvis ikke bære slips.  Der er mange, der har den holdning, at hvis man ikke bærer slips, så er man en dårlig advokat. Kigger man på vores karakterblade og de resultater, vi har opnået, så er der imidlertid næppe nogen, der kan være i tvivl om, at man skal bære slips for at være en succesfuld advokat. Det er fedt, når en modpart undervurderer os, fordi han eller hun har taget sit fine søndagstøj på og måske er ansat i et stort advokatfirma. Vi oplever gang på gang, at modparter bliver blæst helt ud af stadion, når kampen først går i gang.

Grundige og pålidelige

I forhold til behandling og service af kunder har Morten Knoth og resten af advokatfirmaet et klart mål om altid at være grundige og pålidelige.

- Som advokatfirma er vi meget pålidelige, og vi yder en god service til aftalte tidspunkt. Vi kommer hele vejen rundt om sagen, og vi har fokus på alle aspekter. Vi er i det hele taget meget minutiøse i forhold til både jura og faktum men også i henhold til at vurdere klienternes individuelle forudsætninger for at drive virksomhed.

Morten fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi bliver ved med at være sultne. Jeg prædiker over for både ansatte og klienter, at vi aldrig må blive magelige og tage tingene for givet. Jeg har set utallige eksempler på advokater, som med årene bliver for magelige og for sjuskede. Det må aldrig ske. Vi skal altid have en ambition om at være de bedste og at yde den bedst mulige service for vores klienter. Man kan ikke vinde alle sager, men man kan minimere risikoen for fejl og derved minimere risikoen for dårligere resultater, slutter Morten.

Morten Knoth Advokatfirma kan kontaktes ved brug af nedenstående kontaktinformationer.

Læs mere om Advokatfirmaet Morten Knoth på virksomhedens profilside her på BEST OF Fyn

Kontaktinformationer

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS
Hunderupvej 22, 1. sal
5000 – Odense C
Tlf: +45 20 22 80 81 
martha@advokatknoth.dk 
http://advokater-odense.dk/ 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også