17. november 2016

Tilfredsstillende resultat hos Alm. Brand

Koncernens overskud efter de tre første kvartaler er på 817 mio.kr., hvilket er mere end 300 mio.kr. bedre end i samme periode sidste år

Alm. Brand har skabt et meget tilfredsstillende overskud på 817 mio.kr. i årets tre første kvartaler. Det er en stigning på 322 mio.kr. eller 65 % i forhold til i samme periode sidste år. 

Resultatet får ledelsen til endnu engang at opjustere forventningerne til helåret – denne gang med 200 mio.kr. til mellem 900 og 1.000 mio.kr.

Skadeforsikring har skabt et meget tilfredsstillende resultat på 736 mio.kr., hvilket er en lille fremgang i forhold til samme periode sidste år. Combined Ratio endte på 81,5, hvilket er en stigning på 3,5 %-point i forhold til i samme periode sidste år.

Resultatet er positivt påvirket af færre udgifter til vejrligsskader pga. en mild vinter samt færre og mindre storme end ventet. Samtidig har afløbsgevinsterne været lidt højere. Omvendt har mange og dyre storskader på særligt Erhverv påvirket resultatet negativt, ligesom en lidt højere omkostningsprocent trak ned. 

Investeringsresultatet år til dato er forbedret betydeligt sammenlignet med sidste år og endte på 44 mio.kr. – en forbedring på hele 133 mio.kr. 

Liv og Pension har forbedret sit resultat efter ni måneder til et tilfredsstillende overskud på 78 mio.kr. 

Pensionsindbetalingerne er på niveau med sidste år. Justeret for periodeforskydninger steg de løbende præmier med knap 4 %, hvilket er tilfredsstillende, mens indbetalinger på markedsbaserede ordninger i banken er faldet. Udviklingen i de markedsbaserede ordninger er ikke tilfredsstillende.

Bank har skabt et overskud på 44 mio.kr., og dermed er et underskud på 233 mio.kr i samme periode sidste år nu vendt til et plus.  

De fremadrettede aktiviteter kom ud med et overskud på 47 mio.kr., mens aktiviteter under afvikling gav et lille underskud på 3 mio.kr. I begge tilfælde er der tale om store resultatforbedringer i forhold til sidste år. 

Der er ligeledes stor positiv fremgang at spore på bankens samlede nedskrivninger, der kun udgjorde 24 mio.kr. – en reduktion på 186 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år.  

Det gode resultatet kommer kunderne til gode i form af flere nye tiltag - glæd Jer...

Læs mere om Alm. Brand her...

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også