26. august 2019

Tag renoveringsuddannelsen hos HUSET Middelfart

Vil du arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri? Så er renoveringsuddannelsen lige noget for dig.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri. Renoveringsprojekter skal nemlig tænkes på en ny måde, hvis de skal leve op til moderne energi- og miljøkrav, komfort og indeklima og præstere en god samlet økonomi og en fremtidssikring af ejendomsværdien.

Renoveringsuddannelsen giver dig bl.a.:

  • Viden om planlægning, kommunikation, gode processer og produktivitet i alle led.
  • Indsigt i drivere, muligheder og konsekvenser ved energirenovering.
  • Håndtering af væsentlige barrierer inden for gennemførelse af renoveringer.
  • Overblik over planlægning og styring i forbindelse med myndighedsdialog, brugerprocesser, forretningscases, ombygningspotentialer, drift og bæredygtighed.
  • Indsigt i design og valg af løsninger for konstruktion, materialer og klimaskærm, herunder bygbarhed og funktionalitet (brand, lyd og fugt samt drift- og vedligehold).
  • Indsigt i design og valg af løsninger inden for installationer og vedvarende energiproduktion, herunder indeklima, energieffektivitet, drift og vedligehold samt brugervenlighed.
  • Konkret viden om projektets typiske snublesten/barrierer, og følgevirkningen heraf.

Efter den første undervisningspakke (Basis) er der mulighed for at udbygge renoveringsuddannelsen med specialiseringskurser inden for forskellige områder - enten bevaringsværdige bygninger, installationer og driftsoptimering eller håndtering af miljøfarlige stoffer.

Læs mere om renoveringsuddannelsen HER

Læs meget mere om HUSET Middelfart HER

Adresse:
Hindsgavl Allé 2 
5500 Middelfart

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også