11. oktober 2018

Skat, moms og personalejura

Er du regnskabschef, bogholder, controller eller anden form for økonomi- eller regnskabsmedarbejder eller HR-medar­bejder i en mindre eller mellemstor virksomhed, er dette noget for dig.

Hvert år i november byder vi i BDO velkommen til informa­tionsmøder om skat, moms og personalejura, hvor vi giver en opdatering på det seneste års udvikling i regler og prak­sis. Sidste år deltog over 1.700 regnskabsfolk i møderne.

LÆS OGSÅ: BDO Middelfart - Ugens virksomhed i Lillebælt

I år byder vi velkommen i ikke mindre end 13 byer fordelt over hele landet. Find den by og dato, der matcher din planlægning bedst. Det er gratis at deltage, og møderne er åbne for såvel medarbejdere hos vores kunder som for medarbejdere i andre virksomheder. Revisorer og rådgivere tildeles kun en plads i det omfang, der er ledige pladser.

Der er naturligvis indlagt pauser undervejs med tid til net­working, ligesom der gives plads for spørgsmål til indlægs­holderne.

Informationsmøderne afholdes nogle steder som morgen­møder og andre steder som gå-hjem-møder, men har alle samme program, der i år ser sådan ud:

  • Indregistrering og let forplejning.
  • Velkomst ved den lokale konferencier.
  • Aktuel moms. Seneste nyt om moms- og energiafgifter.
  • Aktuel skat. Seneste nyt fra skattefronten især om perso­nalegoder mv.
  • Personalejura. Seneste nyt om håndteringen af persona­leforhold.
  • Præsentation af vores BSO-afdeling. Information om hvad vi i BDO kan tilbyde af løsninger til mindre og

mellemstore virksomheder indenfor business support og outsourcing. 

Tilmeld dig på her - og læs mere om BDO på BEST OF Fyn

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også