20. maj 2019

Bullerup Begravelsesforretning – Ugens Virksomhed uge 21 – 2019

Bullerup Begravelsesforretning har eksisteret siden 1950’erne, og har en lang historik som værende familiedrevet. De nuværende ejere, Lene og John Yde, overtog forretningen i 2012 fra Leif og hans kone, som i sin tid havde overtaget virksomheden fra Leifs far. Lene er uddannet sygeplejerske, og John er uddannet politibetjent. Drømmen om at eje sin egen virksomhed som bedemand tilhørte John. Han havde siden han blev uddannet politibetjent i 1980’erne haft denne drøm, og i 2012 blev den en realitet. Med tiden voksede Lenes rolle i virksomheden, og Lene står i dag for den daglige drift af forretningen.

Et meget alsidigt arbejde

To arbejdsdage er aldrig ens – så kort kan arbejdet som bedemand beskrives, men det er slet ikke en fyldestgørende beskrivelse af jobbet. Lene driver til daglig forretningen, og hun har mange forskellige arbejdsopgaver at tage sig til i løbet af en uge. Hun ved aldrig hvad dagen bringer, men der er altid mange ting at give sig til: der skal jævnligt laves foldere, hjemmesiden skal opdateres, papirarbejde skal udfyldes, biler skal vaskes eller sendes til syn og kontorerne skal gøres rent. Det er alt sammen ud over den primære beskæftigelse, som er at tage sig af den afdøde samt dennes familie. Lene fortæller:

- At være bedemand er ikke én ting, det er et mangfoldigt arbejde. Det der giver arbejdsglæden, det er kontakten med familierne. Alle fag er hårde, det er også hårdt at være sygeplejerske, politimand, socialpædagog eller noget helt fjerde, men selvom vi giver så meget af os selv, så får vi også så meget tilbage.

For et par måneder siden fik Lene hjælp til den daglige drift af forretningen, da hun sammen med hendes mand John ansatte Marcus Hjerrild. Læs mere om Marcus og hans ansættelse hos forretningen her. Lene og John er begge eksaminerede bedemænd, mens Marcus er under uddannelse til at blive eksamineret bedemand. Der er meget åben kommunikation mellem Lene og Marcus, hvor de udveksler informationer om diverse forhold, så de begge kan træde til i enhver situation. Det tætte arbejde og den åbne dialog mellem Lene og Marcus har resulteret i en stor tillid til Marcus, selvom han endnu er under uddannelse. Lene ved, at Marcus spørger om hjælp, hvis han mangler den – og samtidig skinner det igennem i deres samtaler, hvis han har brug for Lenes hjælp eller rådgivning.

Personlige detaljer og tilstedeværelse

Det er en branche, hvor de personlige detaljer kan betyde ufatteligt meget, og derfor forsøger de hos Bullerup Begravelsesforretning at opdage det personlige og få et indtryk af den person, der er gået bort, når de snakker med de pårørende. Lene fortæller, at de af den grund også helst vil ud til de pårørende, når de skal mødes. Hun uddyber:

- Vi er der for den enkelte familie, og vi kan se nogle muligheder, når vi sidder ude ved familien. Vi kommer allerhelst ud ved familierne, både fordi det er mere trygt og afslappet, og fordi vi, når vi ser deres hjem måske lægger mærke til nogle ting, som vi skal tage hensyn til. Hvis der for eksempel er gjort rigtig meget ud af haven, kan det være, at familien vil have blomster fra deres egen have med til begravelsen.

Det handler om at være meget lyttende og forstående overfor familierne. Nogle familier vil ikke fortælle så meget, men mange vil gerne fortælle en historie om den person, der er gået bort. I det hele taget handler det om at være til stede. For Lene betyder det, at de ikke har fokus på længden af samtalerne med familierne. De fokuserer på at være til stede hos den enkelte familie, så længe de er der. Det vigtigste er, at man ikke presser de pårørende ved eksempelvis at holde øje med klokken under samtalerne.

Ofte vender de hos bedemandsforretningen tilbage til familien over flere omgange, for at få styr på diverse detaljer, og netop de personlige detaljer gør alverden til forskel for de pårørende. Det personlige præg er vigtigt for de fleste, og det kan være store ting eller de helt små detaljer. Det handler om at finde ud af, hvad der er behov for hos den enkelte familie, for det er ikke det samme for alle. Nogle gange føler familien, at de kan klare det meste selv, andre gange ordner Bullerup Begravelsesforretning det hele, og andre gange igen vil familien gerne være med på sidelinjen og opdateres løbende. Arbejdet består i høj grad af samtaler og opfølgning med de pårørende til den afdøde, og det er det, der gør arbejdet så forskelligt – og samtidig giver så meget igen.

- Vi vidste godt med de erhverv vi havde haft tidligere, at vi ville fokusere på de bløde værdier. Vi skal kunne rumme de pårørende og kunne guide dem hele vejen igennem. Vi skal hjælpe med det vi kan, uanset om det kun er nogle dele, eller om det er hele pakken.

Lene og Marcus trækker meget på deres tidligere beskæftigelser i deres daglige arbejde. Som henholdsvis sygeplejerske og socialpædagog har Lene og Marcus erfaring med at snakke med pårørende, og de trækker desuden på deres personlige oplevelser i forhold til at miste en elsket.

Det er et meget følelsespræget arbejde, men Lene fortæller, at de forsøger ikke at tage arbejdet med hjem. De er kede af det på de pårørendes vegne, men deres arbejde er at hjælpe de pårørende gennem netop deres sorg.

Uanset alder

Lene har for ganske kort tid siden været til generalforsamling ved Danske Bedemænd, hvor hun observerede, at der var en del unge bedemænd. Nogle var i midt 20’erne, andre i starten af 30’erne, og andre igen i midten af 30’erne, som Bullerup Begravelsesforretnings egen Marcus Hjerrild. Lene fortæller, at hun nogle gange er blevet spurgt, om det er den næste generation, når de møder Marcus i forretningen. Så må Lene svare nej, Marcus er ikke hendes søn. Rent aldersmæssigt kunne han være det, men det er ikke det, det handler om. Alder er ikke vigtigt – de menneskelige egenskaber er det vigtigste. Lene uddyber:

- Det handler ikke om, at man skal have en bestemt alder for at blive bedemand, nej, det handler om at være interesseret i at snakke med og hjælpe andre. Det handler om, at man gerne vil den her branche, og alt hvad den har at byde på. Man skal kunne kommunikere og være til stede. Hvis man kan disse ting, kan man finde en plads i branchen.

Tidligere har bedemandsbranchen i høj grad været et familieforetagendet, hvor mange forretninger er overdraget fra forældre til børn, men det er ikke nødvendigvis udfaldet i dag, især i takt med at flere unge vælger at blive uddannet bedemand.

Kontakt Bullerup Begravelsesforretning

Adresse: Fjordvej 83, 5330 Munkebo
Telefon: 66 10 85 90 
Hjemmeside: www.bullerupbegravelsesforretning.dk

Læs mere om Bullerup Begravelsesforretning på BEST OF Fyn lige her.

Skrevet af:
Sabrina Lynge Nielsen
BEST OF Fyn

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også